سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور بررسی تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده‎ها و نهادهای مرتبط برای تقویت و ارتقای فرهنگ تربیتی مدارس
لطفا ثبت نام کنید تا به صورت رایگان به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کنید.
ثبت نام
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
بررسی تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده‎ها و نهادهای مرتبط برای تقویت و ارتقای فرهنگ تربیتی مدارس
سامانه جامع اولویت ها
مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک کشور
دستگاه یا دانش بنیان تعریف کننده موضوع:
دسته موضوعی:
پایان نامه یا طرح پژوهشی:
شروع بازه انجام اولویت پژوهشی:
اتمام بازه انجام اولویت پژوهشی:
زمان مورد نیاز جهت انجام کار:
زمان اعلام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
استان:
شرط دانشگاه دارد؟:
نام دانشگاههای مجاز:
شرط معدل دارد؟:
حداقل معدل مورد نیاز:
شرط مقطع تحصیلی دارد؟:
مقطع تحصیلی:
تخصص های مورد نیاز:
شرط سابقه کار دارد؟:
توضیحات سابقه کار مورد نیاز:
شرط رشته یا گرایش دارد؟:
نام رشته ها و یا گرایش های مجاز:
حمایت مالی دارد؟:
نحوه حمایت مالی:
کسر خدمت سربازی دارد؟:
چگونگی طرح خدمت:
اولویت استخدامی برای دستگاهها/شرکتهای دانش بنیان دارد؟:
چگونگی استخدام دستگاهها و شرکتهای دانش بنیان:
قبلا هم این اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی اعلام شده است؟:
سال اعلام قبلی اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
لینک اولویت پژوهشی/ طرح پژوهشی:
سایر ملزومات یا ملاحظات انجام پروژه:
اطلاعات تماس:
پست الکترونیک:
فرد مرتبط جهت تماس:
سمت فرد مرتبط:
خلاصه ی طرح:
نامشخص

پاسخ دهید