سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور    تأثیر برنامه مراقبت پرستاری قبل از عمل بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی
لطفا ثبت نام کنید تا به صورت رایگان به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کنید.
ثبت نام
دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد
   تأثیر برنامه مراقبت پرستاری قبل از عمل بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی
سامانه جامع اولویت ها
مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک کشور
دستگاه یا دانش بنیان تعریف کننده موضوع:
دسته موضوعی:
پایان نامه یا طرح پژوهشی:
شروع بازه انجام اولویت پژوهشی:
اتمام بازه انجام اولویت پژوهشی:
زمان مورد نیاز جهت انجام کار:
زمان اعلام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
استان:
شرط دانشگاه دارد؟:
نام دانشگاههای مجاز:
شرط معدل دارد؟:
حداقل معدل مورد نیاز:
شرط مقطع تحصیلی دارد؟:
مقطع تحصیلی:
تخصص های مورد نیاز:
شرط سابقه کار دارد؟:
توضیحات سابقه کار مورد نیاز:
شرط رشته یا گرایش دارد؟:
نام رشته ها و یا گرایش های مجاز:
حمایت مالی دارد؟:
نحوه حمایت مالی:
کسر خدمت سربازی دارد؟:
چگونگی طرح خدمت:
اولویت استخدامی برای دستگاهها/شرکتهای دانش بنیان دارد؟:
چگونگی استخدام دستگاهها و شرکتهای دانش بنیان:
قبلا هم این اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی اعلام شده است؟:
سال اعلام قبلی اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
لینک اولویت پژوهشی/ طرح پژوهشی:
سایر ملزومات یا ملاحظات انجام پروژه:
اطلاعات تماس:
پست الکترونیک:
فرد مرتبط جهت تماس:
سمت فرد مرتبط:
خلاصه ی طرح:
نامشخص

پاسخ دهید