سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور بهبود فرآیند اطلاع رسانی توزیع صورتحساب با رویکرد زیست محیطی
لطفا ثبت نام کنید تا به صورت رایگان به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کنید.
ثبت نام
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
بهبود فرآیند اطلاع رسانی توزیع صورتحساب با رویکرد زیست محیطی
سامانه جامع اولویت ها
مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک کشور
دستگاه یا شرکت دانش بنیان:
دسته موضوعی:
پایان نامه (اولویت پژوهشی) یا طرح پژوهشی:
شروع بازه انجام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
اتمام بازه انجام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
زمان مورد نیاز جهت انجام کار:
زمان اعلام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
استان:
شرط دانشگاه دارد؟:
نام دانشگاههای مجاز:
شرط معدل دارد؟:
حداقل معدل مورد نیاز:
شرط مقطع تحصیلی دارد؟:
مقطع تحصیلی:
تخصص های مورد نیاز:
شرط سابقه کار دارد؟:
توضیحات سابقه کار مورد نیاز:
شرط رشته یا گرایش دارد؟:
نام رشته ها و یا گرایش های مجاز:
حمایت مالی دارد؟:
نحوه حمایت مالی:
کسر خدمت سربازی دارد؟:
چگونگی طرح خدمت:
اولویت استخدامی برای شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای صنعتی دارد؟:
چگونگی استخدام شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای صنعتی:
قبلا هم این اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی اعلام شده است؟:
سال اعلام قبلی اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
لینک اولویت پژوهشی/ طرح پژوهشی:
سایر ملزومات یا ملاحظات انجام پروژه:
اطلاعات تماس:
پست الکترونیک:
فرد مرتبط جهت تماس:
سمت فرد مرتبط:
خلاصه ی طرح:

پاسخ دهید