سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور تدوین و ارزیابی کارآیی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهدبرای بیماری‎های رایج
لطفا ثبت نام کنید تا به صورت رایگان به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کنید.
ثبت نام
دانشگاه شهید بهشتی
تدوین و ارزیابی کارآیی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهدبرای بیماری‎های رایج
سامانه جامع اولویت ها
مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک کشور
دستگاه یا شرکت دانش بنیان:
دسته موضوعی:
پایان نامه (اولویت پژوهشی) یا طرح پژوهشی:
شروع بازه انجام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
اتمام بازه انجام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
زمان مورد نیاز جهت انجام کار:
زمان اعلام اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
استان:
شرط دانشگاه دارد؟:
نام دانشگاههای مجاز:
شرط معدل دارد؟:
حداقل معدل مورد نیاز:
شرط مقطع تحصیلی دارد؟:
مقطع تحصیلی:
تخصص های مورد نیاز:
شرط سابقه کار دارد؟:
توضیحات سابقه کار مورد نیاز:
شرط رشته یا گرایش دارد؟:
نام رشته ها و یا گرایش های مجاز:
حمایت مالی دارد؟:
نحوه حمایت مالی:
کسر خدمت سربازی دارد؟:
چگونگی طرح خدمت:
اولویت استخدامی برای شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای صنعتی دارد؟:
چگونگی استخدام شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای صنعتی:
قبلا هم این اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی اعلام شده است؟:
سال اعلام قبلی اولویت پژوهشی/طرح پژوهشی:
لینک اولویت پژوهشی/ طرح پژوهشی:
سایر ملزومات یا ملاحظات انجام پروژه:
اطلاعات تماس:
پست الکترونیک:
فرد مرتبط جهت تماس:
سمت فرد مرتبط:
خلاصه ی طرح:

پاسخ دهید